Gepubliceerde reisverhalen 1987-1991

Ruim dertig jaar geleden stuurde ik mijn eerste verhaal in naar het weekblad intermediair. Waarom nu precies dat blad, weet ik niet meer. Ik vermoed dat er eerder afwijzingen waren geweest van Vrij Nederland en Haagse Post/De Tijd. Wel wist ik dat het weekblad waarvan ‘de reportages de achterkant van de advertenties vormden’, goed betaalde. Hoofdredacteur was toentertijd Flip Vuijsje, zijn adjunct Frans Verhagen. Beiden zouden mij allerwegen stimuleren mijn verhalen in mijn eigen stijl te blijven schrijven en boden mij daartoe tal van mogelijkheden. Ruim vier jaar lang schreef ik met grote regelmaat grote reportages over grote en kleine gebeurtenissen in binnen- en buitenland en over onderwerpen die toen, evenals nu, sterk tot de verbeelding spreken: met name de omwentelingen in de DDR en Tsjecho-Slowakije in 1989 en de nasleep daarvan.

Bij al het geluk dat ik had, is er, achteraf, ook iets heel vervelends gebeurd: de verhalen zijn niet gearchiveerd en evenmin gedigitaliseerd. De eerste jaren schreef ik ze op een elektrische typemachine met een correctielint (wat was ik trots op het bezit daarvan!), die ik had aangeschaft om mijn doctoraalscriptie te schrijven. Na mijn afstuderen in 1987 in Amsterdam als literatuurwetenschapper was ik als freelancer stukken blijven schrijven voor onder andere het Haarlems Dagblad, waar een goede vriend van mij werkte en waar ik in de gaten kreeg dat mijn verhalen goed werden ontvangen.

Nu, dertig jaar later, vind ik het bijzonder jammer dat mijn verhalen niet vindbaar zijn voor anderen op met name internet. In twee oude mappen heb ik thuis de vergeelde kopie├źn van mijn verhalen liggen, die echter op zo’n onhandig formaat zijn afgedrukt, dat ze ook moeilijk te scannen zijn.

Met WordPress wil ik proberen de komende tijd een aantal verhalen uit die mappen tevoorschijn te halen en op deze site te publiceren. Misschien in de originele vorm, of voorzien van actueel commentaar.

Advertenties